Екипът

Недка Онова

Недка Онова

адвокат

nonova@bstlawyers.com

Родена на 12 септември 1983 г. в гр. Пловдив, Република България
Вписана в Адвокатска колегия - гр. Пловдив през 2009 г.


Обучение:  
1997 - 2002 г. Хуманитарна Гимназия "Св. св. Кирил и Методий", гр. Пловдив, профил английски език и история 
2002 - 2007 г. Юридическси факултет, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", специалност - Магистър по право
Специализации:
2004 - 2006 г. Английско право и Право на Европейския Съюз към Университет Кеймбридж, Англия
Професионална кариера:  
януари 2004 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" -стажант-адвокат
февруари 2009 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат
Работи в областта на: Облигационно право, Търговско право, Административно право, Вещно право, Семейно и наследствено право
Езици: Английски

съдружник
съдружник
стажант
главен счетоводител
офис - мениджър
административен сътрудник