Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" е основана през 1994 г. в гр. Пловдив от адвокатите Николай Базлянков и Десислав Ташев. През 1997 г. като пълноправен съдружник се присъединява адвокат Боян Станоев, а през 2009 г. съдружници стават и работещите в кантората адвокат Екатерина Николова и адвокат Диана Илиева.

Днес Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" е една от най-големите и динамично развиващи се кантори в Република България.

Кантората е разположена в собствена модерна офис сграда, находяща се на ул. "Алцеко" №16.


Please consider your environmental responsibility!