Екипът

Боряна Петрова

Боряна Петрова

адвокат

b.dimitrova@bstlawyers.com
    
 Родена на 23 септември 1989 г. в гр. Ардино, Република България
 Вписана в Адвокатска колегия - гр. Пловдив през януари 2015 г.
Обучение:   
2003 - 2008 Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев" - гр. Кърджали 
2008 - 2013 Юридически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност - Магистър по право
Професионална кариера:  
февруари 2014 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокатски сътрудник
януари 2015 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат
Работи в областта на: Облигационно право, Търговско право, Административно право, Вещно право, Семейно и наследствено право
Езици: Английски, френски

съдружник
съдружник
адвокат
главен счетоводител
офис - мениджър