Екипът

съдружник
съдружник
адвокат
главен счетоводител
офис - мениджър
административен сътрудник