Екипът

съдружник
съдружник
главен счетоводител
офис - мениджър