Екипът

Ивелина Пачева

 Ивелина Пачева

 адвокат

 ipacheva@bstlawyers.com

Родена на 26 Юни 1983 г. в гр. Пловдив, Република България
Вписана в Адвокатска колегия - гр. Пловдив през 2009 г.

Обучение:  
1997 - 2002 г. Езикова гимназия "Иван Вазов", гр. Пловдив, профил испански език
2002 - 2007 г. Юридически факултет, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", специалност - Магистър по право
Професионална кариера:  
януари 2004 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" -стажант-адвокат
февруари 2009 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат
Работи в областта на: Облигационно право, Търговско право, Административно право, Вещно право, Семейно и наследствено право
Езици: Испански, английски

съдружник
съдружник
адвокат
главен счетоводител
офис - мениджър