Екипът

В Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" работи екип от адвокати, стажанти, счетоводители, експерти и административни сътрудници, изключителни професионалисти в своите области, динамични и делови. В поведението, принципите и взаимоотношенията ни са заложени колегиалността, развитото умение за работа в екип и отборният дух.

Инициативата, подета от всички нас, е да водим клиентите си към успех и постигане на оптимални и позитивни резултати, поради което се стараем да общуваме на достъпен и разбираем език, да даваме адекватни съвети и да предлагаме решения, съобразени с казуса и с личностните особености на всеки клиент. Предоставяме опита и знанията си безрезервно и отговорно, гарантираме отдаденост и посветеност на клиента и на делата. Полагаме усилия поведението и стилът ни на работа да оставят впечатление за сигурност и позитивно отношение.

  За да се запознаете по-добре с нас, моля разгледайте приложената информация.

съдружник
съдружник
адвокат
главен счетоводител
офис - мениджър
административен сътрудник