Полезни връзки

Линкове в интернет:

Изчисляване на Нотариални такси - /public/MediaFiles/Tax99971.xls

Изчисляване на Законна лихва - www.epi.bg/calc_lihva_zakonna.php

Върховен касационен съд - www.vks.bg

Върховен административен съд - www.sac.government.bg

Софийски градски съд - www.scc.bg

Софийски районен съд - www.srs.justice.bg

Софийски окръжен съд - www.sofiadc.court-bg.org

Софийски апелативен съд - www.acs.court-bg.org

Административен съд София - град - www.admincourtsofia.bg

Районен съд Пловдив - www.rs-plovdiv.com

Окръжен съд Пловдив - www.os-plovdiv.com

Апелативен съд Пловдив - www.apelsad-pd.bg

Административен съд Пловдив - www.adms-pv.bg

Висш адвокатски съвет - www.vas.bg

Камара на частните съдебни изпълнители - www.bcpea.org

Нотариална камара на Р. България - www.notary-chamber.org

Правен портал - www.lex.bg

Държавен вестник - http://dv.parliament.bg

Търговски регистър, Агенция по вписванията - www.brra.bg