Екипът

съдружник
съдружник
адвокат
главен счетоводител
счетоводител
офис - мениджър
административен сътрудник