Екипът

Катерина Христова

Катерина Христова

адвокат

khristova@bstlawyers.com

Родена на 27 Март 1981 г. в гр. София, Република България
Вписана в Адвокатска колегия - гр. Пловдив през 2006 г.
Обучение:  
1994 - 1999 г. ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри", гр. Варна, с профил френски език
1999 - 2004 г. Юридическси факултет, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", специалност - Магистър по право
Професионална кариера:  
от май 2006 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат
Работи в областта на: Облигационно право, Търговско право, Административно право, Вещно право, Процесуално представителство 
Езици: Английски, френски

Please consider your environmental responsibility!

съдружник
съдружник
адвокат
стажант
главен счетоводител
офис - мениджър
административен сътрудник