Екипът

Виделина Куршумова-Стойчева

Виделина Куршумова-Стойчева

адвокат

kurshumova@bstlawyers.com


Родена на 27 Юни 1977 г. в гр. Чирпан, Република България
Вписана в Адвокатска колегия - гр. Пловдив през 2002 г.
Обучение:  
1991 - 1996 г. Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", гр. Казанлък, профил български език, история и литература 
1996 - 2001 г. Юридическси факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, специалност - Магистър по право 
Професионална кариера:  
март 2002 - октомври 2002 г. Нотариална кантора, Нотариус Десислав Ташев рег.№ 172 НК гр. Пловдив, стажант
октомври 2002 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат
Работи в областта на: Облигационно право, Търговска несъстоятелност, Административно право, Вещно право,  Изпълнителни производства, Гражданско право
Езици: Английски, испански

съдружник
съдружник
адвокат
стажант
главен счетоводител
офис - мениджър
административен сътрудник